Het Vertrouwde Dorp

Door Redactie Zorgkrant
8 januari 2023

Kleinschalig wonen voor mensen met dementie


Het Vertrouwde Dorp in Houten

‘Samen individueel wonen is het credo, want iedere bewoner is uniek’

 

HOUTEN – UTRECHT

‘Het leven moet geleefd worden, ook al heb je dementie, of beter gezegd: juist met dementie!’ Dat is het uitgangspunt waarmee Johanna en Theo Castrop woon-zorgcomplex Het Vertrouwde Dorp in Houten zijn gestart. Samen individueel wonen is het credo, want iedere bewoner is uniek. In tegenstelling tot de meeste verpleeghuizen woont iemand in een mooi appartement. Er is alle vrijheid en geen vaste woongroep of leefruimte. De focus ligt op wat iemand nog wel kan en leuk vindt. Een plek waar samen met medebewoners, vrijwilligers, mantelzorgers en/of kinderen een omgeving wordt gecreëerd waar het leven de moeite waard is.

Het dorp

Het Vertrouwde Dorp is een kleinschalig wooncomplex met mooie appartementen. De huizen hebben een dusdanige uitstraling dat mensen die hier komen wonen het gevoel hebben gewoon naar een andere woning te verhuizen.

Daarnaast is het een woongebouw waar mensen met dementie zorg krijgen omdat het thuis niet meer gaat. Het leven is te ingewikkeld geworden en ze hebben meer aandacht en begeleiding nodig.

Bewoners in Het Vertrouwde Dorp behouden de regie over hun eigen leven en kunnen dat hier voortzetten zoals ze gewend zijn. Ze wonen individueel in een eigen appartement en kunnen daarnaast gebruik maken van de ruime tuin en diverse ruimtes voor sociale activiteiten.

Behoeftes

Dementie is een progressieve ziekte en de behoeftes van wie erdoor getroffen wordt, zullen steeds veranderen met de tijd. Het gebouw van Het Vertrouwde Dorp beweegt mee met die veranderende behoeftes. Mensen kunnen er zelfstandig wonen en ondersteuning krijgen waar nodig.

Voor de initiatiefnemers is het belangrijkste dat het leven doorgaat met alles wat mensen in het normale leven ook zouden willen: erop uitgaan, van de tuin genieten of andere mensen ontmoeten.

Dat kan hier allemaal. Het gebouw kent geen gangen, vanuit hun appartement komen bewoners direct op het dorpsplein, zien ze mensen en beleven ze iets.

Een terrasje pakken behoort tot de mogelijkheden, alleen of met bezoek, maar ze kunnen ook naar een van de sfeervol ingerichte ruimtes in dorpshuis gaan.

Gezellig is het ook in de woonleefkeuken, mensen kunnen daar gaan zitten en anderen ontmoeten maar ook een kruiswoordpuzzel doen of helpen met de was opvouwen, dat laatste geeft iemand het gevoel ook nog iets bij te dragen. Veel mensen houden van tuinieren.

Er is een prachtige tuin waar je via de serre of de woon- leefkeuken naar toe kunt. En dan is er nog de bibliotheek en de achterkamer. Afhankelijk van hun behoefte kunnen bewoners drukte opzoeken of juist rust.

Soms zijn ze zelf niet altijd meer in staat dat te beoordelen en kunnen medewerkers, die de bewoners goed kennen, hen naar een andere ruimte of hun appartement begeleiden. Alles mag en niets hoeft.

Gezellig naar het dorpshuis of in je eigen appartement verblijven, daar ’s ochtends ontbijten, door je fotoalbums bladeren of tv kijken. Wel zullen medewerkers mensen altijd proberen te stimuleren om deel te nemen aan activiteiten.

Vooral als bekend is dat iemand dat in het verleden ook altijd leuk heeft gevonden, iets met muziek of meehelpen bij de bereiding van de maaltijd. Dit kan van alles zijn.Ook nieuwe dingen om uit te proberen.

Particuliere zorg dementie

Appartement

De zorg

De zorg in Het Vertrouwde Dorp voldoet aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en aan dezelfde randvoorwaarden en criteria als een regulier verpleeghuis. Het verschil is dat de verpleeghuiszorg thuis wordt geleverd.

Verzorgenden en verpleegkundigen zijn allemaal gediplomeerd en staan samen met de woonbegeleiders, zeven dagen in de week, vierentwintig uur per dag klaar.  Zij kunnen alle hulpvragen beantwoorden.

Daarnaast kunnen bewoners een beroep blijven doen op hun eigen huisarts en wordt voor specialistische medische zorg samengewerkt met Zorgspectrum, de artsen die daar werken hebben kennis van dementiezorg.

Kinderen en familie

Familie is volgens Theo en Johanna Castrop ongelooflijk belangrijk voor de bewoners, ‘niemand kent elkaar zo goed als het eigen gezin of de mensen die daar dicht omheen staan. Het is voor ons belangrijk om te weten of wij het goed doen met elkaar.’

De kinderen hebben gezien dat hun vader of moeder meer en meer getroffen werd door de ziekte en steeds meer hulp nodig had en zijn zo geleidelijk in hun rol van mantelzorger gegroeid.

Dat is heel intensief, vooral als ze daarnaast een baan hebben, en het vraagt veel van ze. Datzelfde geldt voor de partner als die nog in beeld is. Het Vertrouwde Dorp neemt veel van de zorg in overleg over, zoals de dagelijkse verzorging en begeleiding. Het contact met de huis of verpleeghuisarts en apotheek.

Zo krijgen ze meer tijd om zelf weer kind te zijn van hun ouders en leuke dingen met ze te doen in plaats van zorgen. Vaak hebben ze dan al heel lang met alle liefde, en soms moeilijk op te brengen geduld, voor hun ouders gezorgd.

Hier in het dorp is de setting heel anders en verandert hun rol. Bij de bouw van het complex is rekening gehouden met dat het niet alleen voor bewoners maar ook voor hun familie een thuis moest zijn. Het appartement biedt genoeg ruimte om een middagje op visite te komen maar kinderen kunnen ook met hun ouders gezellig erop uitgaan in het dorp.

Video Het Vertouwde Dorp

Video Het Vertouwde Dorp

Vrijwilligers en het gewone leven

Het gewone leven binnenhalen was de opzet, en kijken naar wat mensen nog kunnen. Daarom werken er veel vrijwilligers mee en wordt ook aan bewoners gevraagd deel te nemen aan bepaalde werkzaamheden.

De vrijwilligers gaan er met de bewoners op uit, het oude dorp is op loopafstand en naar de markt gaan of anderzijds boodschappen vinden ze een leuke bezigheid.

Bij het normale leven hoort ook goed contact hebben met je buren en in dat kader worden afspraken gemaakt met naastgelegen scholen, kinderdagverblijven en dansschool. Zo komen er kinderen van deze locaties langs en doen gerichte activiteiten met onze bewoners. Ook gaan de bewoners bij hen op bezoek. Misschien zit niet iedere bewoner daarop te wachten, maar een aantal bewoners vindt het juist heel leuk.

Toevallig wonen hier ook oud-leerkrachten en wellicht wordt bij hen iets aangesproken wanneer ze weer met kinderen in aanraking komen. Dat de zorg goed geborgd moet zijn staat buiten kijf bij Het Vertrouwde Dorp maar daarnaast gaat het vooral ook over prettig wonen, het leven de moeite waard maken en mooie momenten creëren voor de mensen.

Appartementen en faciliteiten

Er zijn dertig ruime tweekamerappartementen, te classificeren als luxe middensegmentwoningen, waarvan achtentwintig eenpersoons van vijftig vierkante meter en twee grotere voor echtparen.

Alle woningen hebben een woonkamer, slaapkamer en een eigen badkamer. In het appartement voor twee personen is er mogelijkheid om zelf te koken en de was te doen. Bewoners kunnen hun appartement inrichten zoals het thuis was.

Op die manier kunnen ze hun vertrouwde omgeving zoveel mogelijk behouden. Er is een kok in dienst die voor de bewoners dagverse maaltijden van hoge kwaliteit bereidt. De appartementen worden schoongemaakt en de was wordt verzorgd. Verder worden er activiteiten georganiseerd en is er altijd zorg en begeleiding die aansluit op de persoonlijke behoeftes. Elke dag valt er iets te beleven.

 

Heel belangrijk is dat mensen een zorgindicatie hebben. Dat betekent dat contact met de huisarts gezocht moet worden en met de casemanager dementie die het hele proces begeleid.

Mensen kunnen zich aanmelden als belangstellende. Dan wordt vanuit Het Vertrouwde Dorp contact opgenomen voor een kennismakingsgesprek en eventueel een huisbezoek om de bewoner en zijn of haar thuissituatie beter te leren kennen.

Bij blijvende interesse en als duidelijk is dat Het Vertrouwde Dorp de zorg kan bieden die nodig is, kan een woning worden aangeboden of kan iemand zich op de belangstellendenlijst laten zetten.

Ook als ze er nog niet aan toe zijn of als er nog geen indicatie is, kunnen mensen zich altijd aanmelden, door te bellen of via de website.

 

Voor meer info

Het Vertrouwde Dorp Houten B.V.
M: 06 101 49 534
E: info@hetvertrouwdedorp.nl
W: www.hetvertrouwdedorp.nl

Deel dit artikel